UWAGA !!! Obliczenia kalkulatora mają charakter informacyjny 
Podaj kwote brutto
Podaj rodzaj umowy 
Umowa o pracę
Umowa o dzieło bez praw autorskich
Umowa o dzieło z prawami autorskimi
Umowa zlecenie z pełnymi zusami
Umowa zlecenie - bez ubezpieczenia zdrowotnego
Umowa zlecenie - bez ubezpieczenia wypadkowego
Umowa zlecenie - bez ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego